Osiągnięcia absolwentów w roku 2018/19

Absolwent Franciszek Lewandowski (obecnie uczeń SM II st. w Gdyni) zdobył I nagrodę oraz 2 nagrody specjalne na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym BMTG w Nowym Jorku (8.12.2018). Koncert laureatów odbył się w prestiżowej sali Carnegie Hall.

Recent Posts